فونداسیون معبد بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو پی‌ریزی شده و معبد کنیا به تکمیل نزدیک می‌شود

۱۰ اسفند ۱۳۹۹
نمای هوایی از فوندانسیون تکمیل شده معبد بهائی در جمهوری دمکراتیک کنگو

کینشاسا, جمهوری دموکراتیک کنگو — در هفته‌های اخیر مراحل ساخت و ساز دو معبد بهائی در آفریقا پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، دقیقاً هشت هفته پس از اتمام حفاری برای پی‌ریزی فونداسیون‌های معبد، صفحه‌ای از بتن مسلح که کف ساختمان مرکزی را تشکیل می‌دهد، به اتمام رسید. کار بر روی ساختمان‌های جانبی در محل معبد به طور پیوسته در حال پیشرفت است.

در همین حال، بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر دورتر، معبد محلی در ماتونداسوی، در کنیا، در حال ورود به مراحل نهائی ساخت و ساز است. همزمان با ساخت و ساز ساختمان‌های جانبی، نمای خارجی معبد تقریباً کامل شده است. ساکنین این منطقه با احترامی مخصوص در آماده‌سازی باغ‌های اطراف معبد و سایر کارها کمک می‌کنند و پیوسته برای دعا و مناجات در محل معبد گرد هم می‌آیند.

تصاویر زیر مراحل مختلف پیشرفت ساخت و ساز هر دو معبد در چند ماه گذشته را نشان می‌دهد.

کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو

جهت آماده‌سازی برای ساخت صفحهٔ بتنی کف معبد، یک لایه‌ی مسدودکنندهٔ رطوبت در کل منطقه‌ای که کف معبد را تشکیل خواهد داد قرار داده شده است. خارج محوطهٔ مرکزی خاکریزهایی که فونداسیون‌ها را احاطه خواهند کرد، در حال آماده شدن هستند.

جهت آماده‌سازی برای ساخت صفحهٔ بتنی کف معبد، یک لایه‌ی مسدودکنندهٔ رطوبت در کل منطقه‌ای که کف معبد را تشکیل خواهد داد قرار داده شده است. خارج محوطهٔ مرکزی خاکریزهایی که فونداسیون‌ها را احاطه خواهند کرد، در حال آماده شدن هستند.

کارکنانی که در ساخت و ساز معبد سهیم بوده‌اند روز پنجشنبه به مناسبت تکمیل شدن کف معبد گرد هم آمدند.

کارکنانی که در ساخت و ساز معبد سهیم بوده‌اند روز پنجشنبه به مناسبت تکمیل شدن کف معبد گرد هم آمدند.

ساختمانی مخصوص بازدیدکنندگان نزدیک ورودی محل معبد کینشاسا در حال ساخت است.

ساختمانی مخصوص بازدیدکنندگان نزدیک ورودی محل معبد کینشاسا در حال ساخت است.

فونداسیون‌های ساختمان بازدیدکنندگان اطراف درختانی که هم اکنون در این محل وجود دارند، ساخته شده‌ تا از این درخت‌ها برای زیباسازی حیاط استفاده شود.

فونداسیون‌های ساختمان بازدیدکنندگان اطراف درختانی که هم اکنون در این محل وجود دارند، ساخته شده‌ تا از این درخت‌ها برای زیباسازی حیاط استفاده شود.

کف‌های بتنی مرکز بازدیدکنندگان اکنون در حال آماده شدن هستند.

کف‌های بتنی مرکز بازدیدکنندگان اکنون در حال آماده شدن هستند.

چند ساختمان موجود در قسمت‌های دیگر این محوطه در حال بازسازی هستند. یکی از این ساختمان‌ها که در عکس دیده می‌شود به عنوان دفتری برای ساخت و ساز استفاده می‌شود. در آینده، این ساختمان‌ها برای آموزش و به عنوان دفتر محفل روحانی ملی بهائیان جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده خواهند شد.

چند ساختمان موجود در قسمت‌های دیگر این محوطه در حال بازسازی هستند. یکی از این ساختمان‌ها که در عکس دیده می‌شود به عنوان دفتری برای ساخت و ساز استفاده می‌شود. در آینده، این ساختمان‌ها برای آموزش و به عنوان دفتر محفل روحانی ملی بهائیان جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده خواهند شد.

ماتونداسوی، کنیا

با تکمیل شدن نمای خارجی معبد بهائی ماتوندا سوی در کنیا، شکل ظریف و زیبای طرح معبد در حال آشکار شدن است. این طرح از کلبه‌‌های سنتی این منطقه الهام گرفته است. تیرچه‌های سقف ۹ ضلع ساختمان را مشخص‌تر می‌کنند.

با تکمیل شدن نمای خارجی معبد بهائی ماتوندا سوی در کنیا، شکل ظریف و زیبای طرح معبد در حال آشکار شدن است. این طرح از کلبه‌‌های سنتی این منطقه الهام گرفته است. تیرچه‌های سقف ۹ ضلع ساختمان را مشخص‌تر می‌کنند.

نورگیرهایی بر هر ۹ ضلع سقف معبد نصب شده و کاشی‌های سقف اکنون در جای خود قرار می‌گیرند و طرح لوزی شکلی را ایجاد می‌کنند که در فرهنگ کنیا بسیار مرسوم است.

نورگیرهایی بر هر ۹ ضلع سقف معبد نصب شده و کاشی‌های سقف اکنون در جای خود قرار می‌گیرند و طرح لوزی شکلی را ایجاد می‌کنند که در فرهنگ کنیا بسیار مرسوم است.

فضای داخلی و خارجی ۹ درگاه معبد با چوب و گچ تزئین می‌شوند. تزئینات مشبک اطراف هر در که در کارگاهی در منطقهٔ ماتونداسوی آماده می‌شوند، از جنس «موله»، یک چوب بومی شرق آفریقا است.

فضای داخلی و خارجی ۹ درگاه معبد با چوب و گچ تزئین می‌شوند. تزئینات مشبک اطراف هر در که در کارگاهی در منطقهٔ ماتونداسوی آماده می‌شوند، از جنس «موله»، یک چوب بومی شرق آفریقا است.

ساخت و ساز مرکز پذیرش و دیگر ساختمان‌های موجود در محوطه نزدیک به اتمام است و به زودی آمادهٔ پذیرایی از بازدیدکنندگان محل معبد خواهد بود.

ساخت و ساز مرکز پذیرش و دیگر ساختمان‌های موجود در محوطه نزدیک به اتمام است و به زودی آمادهٔ پذیرایی از بازدیدکنندگان محل معبد خواهد بود.

ورودی اصلی معبد نزدیک به اتمام است.

ورودی اصلی معبد نزدیک به اتمام است.

ساکنین محلی نقشی مهم در کمک به انجام امور مختلف، از جمله آماده‌سازی باغ‌های اطراف معبد ایفا نموده‌اند.

ساکنین محلی نقشی مهم در کمک به انجام امور مختلف، از جمله آماده‌سازی باغ‌های اطراف معبد ایفا نموده‌اند.

ساکنین ماتونداسوی، یک جامعهٔ کشاورزی که چندین نسل تجربه در باغبانی و پرورش گیاهان دارند کار زیباسازی و نگهداری از زمین‌های معبد را با شور و شوق بر عهده گرفته‌اند.

ساکنین ماتونداسوی، یک جامعهٔ کشاورزی که چندین نسل تجربه در باغبانی و پرورش گیاهان دارند کار زیباسازی و نگهداری از زمین‌های معبد را با شور و شوق بر عهده گرفته‌اند.