«موجی چشمگیر از حمایت»: فراخوان یکپارچه برای پایان دادن به آزار بهائیان ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۹
رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادرۀ ناعادلانۀ املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. وزیر امور خارجۀ کانادا، مارک گارنو، آنیکا بن دیوید، (Annika Ben David) از وزارت خارجۀ سوئد، جوس دوما، فرستادۀ ویژۀ دین و مذهب هلند، مارکوس گروبل، کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب، شیخ ابراهیم موگرا از بریتانیا، فرای آناستاسیو (Frei Anastácio)، عضو پارلمان برزیل.

جامعۀ جهانی بهائی، ژنو — رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادرۀ ناعادلانۀ املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. این حکم که آشکارا با انگیزۀ تعصّبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازۀ تصرف املاک افراد را می‌دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

كنگرۀ اسلامی آمریكا (American Islamic Congress)، شورای ائمۀ کانادا (Canadian Council of Imams)، رئیس بنیاد فضایل اخلاقی (Virtues Ethics Foundation) و یکی از برجسته‌ترین فضلای اسلامی در بریتانیا، شیخ ابراهیم موگرا (Shaykh Ibrahim Mogra)، آل اندیا تنظیم فلاح المسلمین (All India Tanzeem Falahul Muslemin) و آل اندیا سیفی اسوسیشن (All India Saifi Association) از هندوستان با صدور بیانیه‌هایی در حمایت از بهائیان ایول، نگرانی عمیق خود را از این مصادرۀ املاک بیان کرده‌اند.

در بیانیۀ كنگرۀ اسلامی آمریكا آمده است: «ما از دادگاه عالی مازندران و همۀ کارکنان مسئول می‌خواهیم که به کمک جامعۀ بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند.» شورای ائمۀ کانادا با تکرار چنین دیدگاهی «نگرانی عمیق خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی بر مصادرۀ املاک ۲۷ بهائی در روستای کشاورزی ایول» ابراز می‌دارد.

بیانیۀ شورای ائمۀ کانادا در حمایت از بهائیان ایول. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

بیانیۀ شورای ائمۀ کانادا در حمایت از بهائیان ایول.

شیخ ابراهیم موگرا «با اشاره به این بی‌عدالتی»، رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و اضافه کرده است: «اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد که زمین شهروندان را صرفاً به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.»

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در سازمان ملل در ژنو گفت: «نگرش رهبران مسلمان در سراسر جهان که با چنین موج چشمگیری از حمایت به کمک دوستان بهائی خود در ایران می‌آیند، نشان قدرتمندی برای جمهوری اسلامی است که مسلمانان اقدامات آنها را محکوم می‌کنند.»

«اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می‌کنند نشان می‌دهد كه استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است كه دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می‌پوشاند.»

پیامی که توسط وزیر امور خارجۀ کانادا، مارک گارنو، در توئیتر منتشر شده است. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

پیامی که توسط وزیر امور خارجۀ کانادا، مارک گارنو، در توئیتر منتشر شده است.

در نمود دیگری از حمایت جهانی از بهائیان ایران، مقامات دولتی نیز در سراسر جهان رأی دادگاه ایران را محکوم کرده‌اند. وزیر امور خارجۀ کانادا، مارک گارنو (Marc Garneau)، اظهار داشت که دولت کانادا از این حکم «نگران» است و از ایران خواست که «به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی پایان دهد.» این فراخوان توسط مقامات کشورهای آلمان، هلند، سوئد، انگلستان، برزیل، ایالات متحده، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز تکرار شده است. در سوئد، 12 نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب قاطعانه از ایران خواسته‌اند که زمین‌های بهائیان ایول را پس دهد.

پیامی که توسط جوس دوما، فرستادۀ ویژۀ دین و مذهب هلند، در توئیتر منتشر شده است. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

پیامی که توسط جوس دوما، فرستادۀ ویژۀ دین و مذهب هلند، در توئیتر منتشر شده است.

جوس دوما (Jos Douma)، فرستادۀ ویژۀ دین و مذهب هلند، اظهار داشت: «مصادرۀ املاک بهائیان در روستای ایول را متوقف کنید و بهائیان را به عنوان یک جامعۀ مذهبی به رسمیت بشناسید.» کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب، مارکوس گروبل (Markus Grübel) نیز از ایران خواست که بهائیان را به عنوان یک جامعۀ مذهبی در ایران به رسمیت بشناسد و از «تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعۀ بهائی» دست بردارد.

مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است، نیز با صدور نامه‌ای مصادرۀ املاک بهائیان را محکوم کرده است.

یک حکم که آشکارا با انگیزۀ تعصّبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازۀ تصرف املاک افراد را می‌دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

یک حکم که آشکارا با انگیزۀ تعصّبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازۀ تصرف املاک افراد را می‌دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

خانم علائی می‌گوید: «جهان با دقت به اوضاع می‌نگرد و از بی‌عدالتی‌های آشکار دولت ایران به جامعۀ بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی‌گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعۀ بین‌المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بی‌داد‌ آشکاری باشد که به جامعۀ بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین‌های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.»

تاریخچۀ مصادرۀ زمین و آوارگی گستردۀ بهائیان در ایران در بخش ویژه‌ای از وب‌سایت دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائی کانادا شرح داده شده است.