پیشرفت ساخت و ساز معبد‌های بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو و کنیا

۲۱ آذر ۱۳۹۹
کار روی فوندانسیون معبد بهائی در کینشاسا در حالی پیش می‌رود که ساخت معبد  کنیا نیز به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود.

کینشاسا, جمهوری دموکراتیک کنگو — کار ساخت و ساز معبد‌های بهائی در دو جامعهٔ آفریقایی در حال پیشرفت است.

با گذشت کمتر از دو ماه از شروع ساخت و ساز معبد ملی بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو، کار حفاری برای حلقه‌ٔ اصلی فونداسیون‌های بنا به اتمام رسیده است.

ساخت و ساز معبد بهائی در ماتونداسوی در کنیا، با وجود بارش باران شدید و مشکلات دیگر ادامه یافته است. بنای مرکزی اکنون در مراحل نهائی تکمیل است. کار بر روی سقف و تزیین درگاه‌ها و دیوار‌های بیرونی در حال انجام است. ساخت یک اقامتگاه و چندین ساختمان جانبی دیگر نیز نزدیک به اتمام است.

در هر دو مکان، پروژه‌های ساخت‌و‌ساز معبد، الهام‌بخش نیایش و فعالیت‌های خدماتی در داخل محل معبد و خارج از آن هستند.

کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو

مجموعه‌ٔ تصاویر زیر مراحل اولیهٔ ساخت‌و‌ساز در کینشاسا را نشان می دهد.

بعد از مراسم شروع ساخت‌ و ساز در اکتبر، حفاری برای فونداسیون‌ها شروع شد.

بعد از مراسم شروع ساخت‌ و ساز در اکتبر، حفاری برای فونداسیون‌ها شروع شد.

فرآیندی که به عنوان بتن‌ریزی پوششی شناخته می‌شود سطحی صاف برای کار ایجاد می‌کند. سپس از بلوک‌های بتنی برای ساخت قالبی برای فونداسیون‌های بتن مسلح استفاده می‌شود.

فرآیندی که به عنوان بتن‌ریزی پوششی شناخته می‌شود سطحی صاف برای کار ایجاد می‌کند. سپس از بلوک‌های بتنی برای ساخت قالبی برای فونداسیون‌های بتن مسلح استفاده می‌شود.

با قرارگیری بلوک‌های بتنی، طرحی از معبد آینده شکل می‌گیرد.

با قرارگیری بلوک‌های بتنی، طرحی از معبد آینده شکل می‌گیرد.

داوطلبانی از جامعهٔ محلی در نزدیکی محل معبد در انجام وظایف مختلف کمک می‌کنند از جمله ساخت گلخانه‌ای برای مراقبت از نهال‌هایی که قرار است در باغ‌های معبد کاشته شوند.

داوطلبانی از جامعهٔ محلی در نزدیکی محل معبد در انجام وظایف مختلف کمک می‌کنند از جمله ساخت گلخانه‌ای برای مراقبت از نهال‌هایی که قرار است در باغ‌های معبد کاشته شوند.

محل ساخت معبد هم‌اکنون نیز به مکانی برای دعا و مناجات تبدیل شده است. مردم هر روز صبح برای خواندن سرود، دعا و متونی از آثار بهائی گرد هم می‌آیند و برای خدمت روزانه به جامعهٔ‌ خود انگیزه می‌یابند.

محل ساخت معبد هم‌اکنون نیز به مکانی برای دعا و مناجات تبدیل شده است. مردم هر روز صبح برای خواندن سرود، دعا و متونی از آثار بهائی گرد هم می‌آیند و برای خدمت روزانه به جامعهٔ‌ خود انگیزه می‌یابند.

ماتونداسوی، کنیا

مجموعه‌ٔ تصاویر زیر مرحلهٔ کنونی پیشرفت کار ساخت و ساز معبد در ماتونداسوی را نشان می‌دهد

با تکمیل دیوار‌های بتنی و تیر‌های سقف ساختمان مرکزی، کار بر روی سازه فلزی سقف، اجرای نمای دیوار‌های بیرونی و تزیینات ستون‌ها و درگاه‌ها ادامه دارد. ساخت یک اقامتگاه (قابل مشاهده در سمت راست بنای مرکزی) و سایر ساختمان‌های جانبی به مراحل نهائی نزدیک می‌شوند.

با تکمیل دیوار‌های بتنی و تیر‌های سقف ساختمان مرکزی، کار بر روی سازه فلزی سقف، اجرای نمای دیوار‌های بیرونی و تزیینات ستون‌ها و درگاه‌ها ادامه دارد. ساخت یک اقامتگاه (قابل مشاهده در سمت راست بنای مرکزی) و سایر ساختمان‌های جانبی به مراحل نهائی نزدیک می‌شوند.

اسکلت فلزی برای نگه داشتن سفالها و پنجره های نورگیر که سقف را تشکیل می‌دهند در حال تکمیل است.

اسکلت فلزی برای نگه داشتن سفالها و پنجره های نورگیر که سقف را تشکیل می‌دهند در حال تکمیل است.

اسکلت فلزی با گچ و مواد ضد آب پوشانده می‌شوند.

اسکلت فلزی با گچ و مواد ضد آب پوشانده می‌شوند.

یکی از نه ورودی ساختمان اصلی. طارمی‌های اطراف هر در ورودی شامل شیشه‌ای خواهد بود که بین دو لایه چوب قرار خواهد گرفت. گچ بری تزئینی برای ستون‌های خارجی و درگاه‌ها تکمیل شده است.

یکی از نه ورودی ساختمان اصلی. طارمی‌های اطراف هر در ورودی شامل شیشه‌ای خواهد بود که بین دو لایه چوب قرار خواهد گرفت. گچ بری تزئینی برای ستون‌های خارجی و درگاه‌ها تکمیل شده است.

باغچه‌های بر روی پاستون های اطراف ساختمان مرکزی در حال آماده شدن هستند.

باغچه‌های بر روی پاستون های اطراف ساختمان مرکزی در حال آماده شدن هستند.

چپ: تصویر اقامتگاه به همراه ساختمان مرکزی در پس‌زمینه. راست: کار بر روی ساختمان‌های جانبی ادامه دارد. این ساختمان‌ها خدمات مختلفی به بازدیدکنندگان ارائه خواهند داد.

چپ: تصویر اقامتگاه به همراه ساختمان مرکزی در پس‌زمینه. راست: کار بر روی ساختمان‌های جانبی ادامه دارد. این ساختمان‌ها خدمات مختلفی به بازدیدکنندگان ارائه خواهند داد.

با پیشرفت ساخت و ساز در محل معبد، کار بر روی باغچه‌ها و مسیرهای اطراف معبد ادامه دارد.

با پیشرفت ساخت و ساز در محل معبد، کار بر روی باغچه‌ها و مسیرهای اطراف معبد ادامه دارد.

اعضای جامعه در حال بحث و مشورت در مورد آیندهٔ معبد. معبد کانونی برای فعالیت‌های جامعه‌ی محلی در ماتونداسوی و الهام‌بهش اقدامات خدماتی و نیایش در سراسر منطقه خواهد بود.

اعضای جامعه در حال بحث و مشورت در مورد آیندهٔ معبد. معبد کانونی برای فعالیت‌های جامعه‌ی محلی در ماتونداسوی و الهام‌بهش اقدامات خدماتی و نیایش در سراسر منطقه خواهد بود.