اقدامات بانک‌های محلی در نیکاراگوئه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹