آغاز جشن‌ها در سرتاسر جهان، پوشش زندهٔ اخبار در ‌سایت دویستمین سالگرد

۶ آبان ۱۳۹۸
غروب امروز از جزایر لاین در کریباتی

مرکز جهانی بهائی — دقایقی پیش، غروب خورشید در جزایر لاین در کریباتی موجی از جشن‌های پر شور و سرور را آغاز کرد که در ۷۲ ساعت آینده سراسر کرهٔ زمین را در بر خواهد گرفت.

در این دوران خاص، افراد، خانواده‌ها، جوامع و جمعیت‌هایی که جلوه‌ای از تنوع خانوادهٔ انسانی را به نمایش می‌گذارند در فضاهای بی‌شماری جمع می‌شوند تا زندگی دو اختر الهی را جشن بگیرند. همان طور که بیت العدل اعظم می‌فرمایند: « این دو طلعت نورا مرحلۀ جدیدی را در تکامل اجتماعی آغاز کردند: مرحلۀ اتحاد تمامی خاندان بشری».

جشن‌های امسال به دلیل اینکه در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب برگزار می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

جشن‌های سرتاسر جهان را می‌توان از طریق ‌سایت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب که هر چند دقیقه پوشش خبری زنده خواهد داشت و چند پایگاه اینترنتی دیگر دنبال کرد. گردهمایی‌های مخصوصی که در معبد‌های بهائی برگزار می‌شود نیز پخش خواهد شد.