طراح آرامگاه حضرت عبدالبهاء توسط بیت‌العدل اعظم اعلان شد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸