جلوه‌ای از روح وحدت‌بخش معبد بهائی کنیا در مراسم آغاز به ساخت

۳ فروردین ۱۳۹۸