تأکید جامعۀ جهانی بهائی بر اصول یگانگی و برابری در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

۲۰ اسفند ۱۳۹۷
هیئت نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی در شصت و سومین جلسۀ کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که روز گذشته آغاز شد.

جامعۀ جهانی بهائی، نیویورک — کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از روز ۱۱ مارس آغاز به کار کرد. انتظار می‌رود بیش از ۹۰۰۰ نفر در این گردهمایی که برجسته‌‌ترین نشست سازمان ملل متحد در زمینۀ برابری جنسیتی است شرکت کنند. جامعۀ جهانی بهائی در بیانیۀ امسال خود خطاب به این کمیسیون بر نیاز به الگوهای مؤثر و مبتنی بر اصول جدید در زمینۀ حاکمیت، اقتصاد و آموزش و پرورش تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «موضوع حمایت اجتماعی از همگان به ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه که عمدتاً متشکل از زنان و کودکان هستند چنان اهمیت دارد که باید در پرتو حقیقت مهم‌تری مورد توجه قرار گیرد: این حقیقت که نوع انسان واحد است و تمامی نوع بشر باید از منابع فراوان وطن مشترک ما بهره‌مند باشند.»

شصت و سومین جلسۀ این کمیسیون که تا روز ۲۲ مارس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ادامه خواهد یافت بر نظام‌های حمایت اجتماعی، دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت‌های پایدار برای برابری جنسیتی و تواندهی دختران و زنان متمرکز خواهد بود.

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی با عنوان «بازسازی جهانی تازه: بی آنکه کسی جا بماند» با بهره‌گیری از تجربۀ جامعۀ بهائی در زمینۀ آموزش و پرورش، از ارتباط آن با بهبود وضعیت زنان و مشارکت آنان در تمامی حیطه‌های اجتماع سخن می‌گوید.

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی خطاب به شصت و سومین جلسۀ کمیسیون مقام زن. نسخۀ قابل پرینت را از اینجا می‌توانید دریافت کنید. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی خطاب به شصت و سومین جلسۀ کمیسیون مقام زن. نسخۀ قابل پرینت را از اینجا می‌توانید دریافت کنید.

این بیانیه توضیح می‌دهد: «اگر چه کیفیت آموزش و پرورش تا حدی به وجود منابع مادی وابسته است اما تجربۀ بسیاری از جوامع بهائی در سطح تودۀ مردم نشانگر آن است که حتی در دورافتاده‌ترین و فقیرترین مناطق جهان نیز ذخیرۀ ارزشمندی از منابع انسانی موجود است که با صرف وقت، توجه و اختصاص هشیارانۀ منابع مادی می‌توانند شکوفا شوند.»

تجربۀ جامعۀ بهائی در سراسر جهان همچنان نشانگر آن است که آغاز یک فرآیند آموزشی که قابلیت‌های فکری و اخلاقی را پرورش می‌دهد نباید تا فراهم شدن زیرساخت‌های فیزیکی معوق بماند. در ادامۀ بیانیه آمده است: «کیفیت آموزش و پرورش، نیاز به توجه به کل فرایند آموزشی دارد از جمله تعلیم مربیان، انتخاب یا تهیۀ برنامۀ درسی مناسب، ایجاد محیطی مساعد برای یادگیری و مشارکت جامعه‌ای که فرایند یادگیری در بطن آن صورت می‌پذیرد. منابع مادی تا حد مشخصی می‌توانند این ابعاد مختلف را تکمیل و تقویت نمایند. اما ضروری‌تر آن که اطمینان حاصل کنیم که معلمان و دانش‌آموزان یک فرآیند توانمند‌سازی را طی می‌کنند، فرآیندی که قوای روح انسان را شکوفا می‌سازد.»

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی همچنین ناکافی بودن ساختارهای اجتماعی معاصر برای تحقق برابری زنان و مردان و پیامدهای این مسئله برای پیشرفت اجتماع را بررسی می‌کند:

«با توجه به این که بسیاری از نظام‌ها و ساختارهای اجتماع دقیقاً به این منظور طراحی شده‌اند که سلطه و نابرابری را تداوم بخشند، منابع قابل توجهی باید صرف یادگیری ساختار کاملاً جدیدی از اصول دربارۀ مدل‌های مؤثر حاکمیت، آموزش و پرورش و اقتصاد شود؛ اصولی همچون اینکه نوع انسان واحد است، اینکه زنان و مردان با هم برابرند، اینکه قوای برآمده از یک گروه می‌تواند از طریق همکاری و روابط متقابل بروز پیدا کند و اینکه با مشارکت کامل همۀ مردمان در بازسازی جهانی تازه، پیشرفت بشریت تا حد زیادی تحکیم خواهد شد.»

نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی برای شصت و سومین جلسۀ کمیسیون مقام زن آماده می‌شوند. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی برای شصت و سومین جلسۀ کمیسیون مقام زن آماده می‌شوند.

روز پنجشنبه، جامعۀ جهانی بهائی میزبان میزگردی با موضوع نقش آموزش در ارتقای برابری جنسیتی خواهد بود. در این جلسه پیرامون آن دسته نیروهای اجتماعی که باعث تحکیم نابرابری‌ها علیه زنان و دختران می‌شود، ترتیبات اقتصادی که مروج برابری هستند و آموزش و پرورشی جامع و با کیفیت برای دختران و پسران، بحث و گفتگو خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد این میزگرد را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید. این رویداد به صورت زنده از طریق فیس بوک، اینستاگرام و توییتر جامعۀ جهانی بهائی پخش خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت جامعۀ جهانی بهائی مراجعه کنید.