جامعۀ جهانی بهائی برای پیشرفت اهداف توسعۀ پایدار در مجمع رهبران عرب حضور یافت

۲۱ آذر ۱۳۹۷
از سمت چپ خانم شهناز جابری، نمایندۀ جامعه بهائی از بحرین، خانم هاله السعید، از وزیران دولت مصر، آقای حاتم الهادی یکی از نمایندگان جامعۀ بهائی از مصر و آقای سولومون بیلی، نمایندۀ جامعه جهانی بهائی از دفتر آدیس آبابا در ساختمان مرکزی «اتحادیۀ عرب» در قاهره.

قاهره — در میان نگرانی‌های رو به فزونی در مورد چالش‌های جدی در منطقه از جمله قحطی، درگیری‌های مسلحانه، تخریب محیط زیست و وضعیت حقوق بشر، رهبران کشورهای عربی، ماه گذشته در پایتخت مصر گرد هم آمدند تا در مورد پیشرفت اهداف توسعۀ پایدار گفتگو کنند. این نخستین بار بود که جامعۀ بهائی در برنامه‌ای که توسط اتحادیۀ کشورهای عربی برگزار می‌شد به طور رسمی حضور پیدا می‌کرد. «اتحادیۀ عرب» یک سازمان منطقه‌ای است که بیست کشور در شمال آفریقا و خاورمیانه در آن عضویت دارند.

هفتۀ توسعۀ پایدار کشورهای عرب برای دومین بار از روز ۱۹ تا ۲۲ نوامبر برگزار شد و بر تلاش‌ کشورهای منطقه برای دستیابی به هفده هدف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ تمرکز داشت.

آقای سولومون بیلی (Solomon Belay) نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در این نشست گفت: «شرکت کنندگان در این جلسه، مسئولیت رسیدگی به مسئلۀ توسعۀ پایدار را به عنوان دستور کار خود برگزیدند و تلاشی آگاهانه برای مشارکت عمومی در جریان بود.»

خانم شهناز جابری از بحرین و آقای حاتم الهادی (Hatem El-Hady) از مصر به همراه دکتر بیلی از دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس آبابا در این جلسه حضور داشتند.

آقای الهادی توضیح می‌دهد: «شرکت جامعۀ بهائی در چنین نشستی که در آن رهبران کشورهای عربی و سخنگویان منطقه‌ای برای پرداختن به مسئلۀ مهم توسعۀ پایدار با هم همراه بودند بسیار قابل توجه است.»

نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی به آگاهی بالا و بینش عمیق شرکت کنندگان دربارۀ اهداف توسعۀ پایدار و ارتباط آن‌ها با چالش‌های مشخص منطقه اشاره کردند. در این جلسه بیانیۀ فراخوانی برای اراده مشترک ما: مشارکت جامعۀ بهائی در دستور کار توسعۀ جهانی سازمان ملل متحد توزیع شد.

خانم جابری با بیان اینکه این نشست قدم رو به جلو و مهمی در منطقه بوده است، به لزوم گسترش دایرۀ این گفتگوها اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد که باید قدم را فراتر از تمرکز بر پیشرفت فن‌آوری و اقتصادی نهاد. ما در گفتگوهایمان در این نشست بر اهمیت ارزش‌های اخلاقی و بصیرت‌های روحانی تأکید کردیم.»

نمایندگان جامعۀ بهائی همچنین به این اشاره کردند که این کنفرانس موجب تقویت روابط و پیوندها میان فعالان منطقه‌ای شده است. بیش از ۱۲۰ نفر از جمله دیپلمات‌ها، مقامات دولتی و نمایندگان سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بازرگانان و دانشگاهیان در این رویداد حضور داشتند. رئیس اتحادیه کشورهای عربی آقای احمد عبدالغیط، نخست وزیر مصر، آقای مصطفی مادبولی و چند تن دیگر از رهبران کشورهای عربی در این نشست سخنرانی کردند.