سازمان ملل برای سی‌امین بار از ایران به خاطر نقض حقوق بهائیان شدیداً انتقاد کرد

۳۰ آذر ۱۳۹۶
مجمع عمومی سازمان ملل برای سی‌امین بار از ایران به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که در روز سه‌شنبه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران محکوم می‌کند. (عکس از ویکی میدیا کامنز)

سازمان ملل — مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ از ایران خواست به نقض مداوم حقوق بشر، از جمله آزار و اذیت بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان در این کشور هستند، پایان دهد.

این درخواست از طریق قطعنامه‌ای که با ۸۱ رأی موافق و ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع تصویب شد بیانگر نگرانی نسبت به نقض مداوم حقوق بشر در ایران است. این سی‌امین قطعنامه با چنین محتوایی است که از سال ۱۹۸۵ تاکنون صادرشده است.

این قطعنامۀ پنج صفحه‌ای از ایران به خاطر اقدامات غیرقانونی ازجمله شکنجه، شرایط بد زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی دین و عقیده و نیز تبعیض دولتی علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل برای سی‌امین بار از ایران به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرد. جدول آرای اعضای سازمان ملل برای تصویب سی‌امین قطعنامه علیه ایران نمایش اسلاید
۲ تصاویر

مجمع عمومی سازمان ملل برای سی‌امین بار از ایران به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرد. جدول آرای اعضای سازمان ملل برای تصویب سی‌امین قطعنامه علیه ایران

این قطعنامه در مورد رفتار ایران با بهائیان به‌طور خاص ابراز نگرانی کرده است؛ تبعیض اقتصادی و آموزشی علیه آنان را به‌طور ویژه گوشزد کرده و از ایران خواسته بیش از ۹۰ بهائی را که ناعادلانه در زندان‌های ایران به سر می‌برند آزاد کند.

این قطعنامه مصرانه از ایران خواسته است تا با گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران همکاری کند. گزارش امسال خانم عاصمه جهانگیر (Asma Jahangir)، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، به «مسائل جدی حقوق بشر» در ایران اشاره کرده است. آنتونیو گوترس (António Guterres)، دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل نیز امسال در گزارشی به این مجمع در مورد طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر که توسط ایران صورت گرفته ابراز نگرانی کرد.

این قطعنامه ابتدا در نشست کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ تائید شد و این رأی مؤید تصمیم نهایی برای تصویب قطعنامه می‌باشد.

این قطعنامه توسط کانادا و با همکاری ۴۲ کشور دیگر ارائه گردید.