جشن‌های دویستمین سالگرد در دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا

۸ آبان ۱۳۹۶
نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، آقای سولومان بیلی در حال سخنرانی در مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله برگزار شد

جامعه جهانی بهائی، آدیس آبابا — همزمان با برگزاری جشن‌هایی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در سراسر جهان، دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی در روز ۱۹ اکتبر به همراه جامعۀ ملی بهائی این کشور مراسم بزرگداشتی برگزار کردند.

برنامۀ این مراسم شامل سرودهایی به سه زبان رسمی اتیوپی، نمایش قسمت‌هایی از فیلم «نوری برای عالم» و نمایشگاهی از آثار هنری کودکان با الهام از تعالیم حضرت بهاءالله بود. در این مراسم حدود ۱۵۰ میهمان از سازمان اتحادیه آفریقا، دولت اتیوپی و تعدادی از نهادهای سازمان ملل متحد حضور یافتند.

در مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله توسط دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا و جامعۀ بهائی اتیوپی برگزار شد ۱۵۰ مهمان حضور یافتند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

در مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله توسط دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا و جامعۀ بهائی اتیوپی برگزار شد ۱۵۰ مهمان حضور یافتند.

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، آقای سولومان بیلی (Solomon Belay)، در خوشامدگویی خود دربارۀ فعالیت‌های دفتر این سازمان در آدیس آبابا صحبت کرد.

او بیان داشت: «برای تلاش در بررسی مسائل و چالش‌های موجود، همکاری و پژوهش‌های جمعی ضروری هستند.»

آقای بیلی در ادامه این سؤال را برای مثال مطرح ساخت: «چگونه بخش‌های عظیمی از بشریت می‌توانند در بنای اجتماعات بالنده نقش داشته باشند؟ چگونه باید روابط بین افراد، جوامع و مؤسسات را بازنگری کرد تا بتوانند به نحو مؤثرتری در پیشرفت اجتماعی نقش داشته باشند؟ تلاش‌های جهانی چگونه می‌توانند با بینشی گیرا و مجاب‌کننده از رفاه انسان که به ایجاد حس هدف جمعی می‌انجامد آمیخته شوند؟»

«ما با تقویت چنین گفتگوهایی امیدواریم بتوانیم به ایجاد دانش و دیدگاه‌های جدیدی در مورد چالش‌های جهانی و قاره‌ای کمک کنیم. از این مناسبت خاص استفاده می‌کنیم و همۀ شما را دعوت می‌نماییم تا دست به دست ما داده و در این فرآیند یادگیری مشترک دربارۀ بهبود اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم به ما بپیوندید.»