توجه رهبران آفریقا به اهداف زیست‌محیطی

۶ تیر ۱۳۹۶
یک جنگل بارانی در گابن، کشور میزبان کنفرانس محیط‌زیست وزرای آفریقا که در دهم و یازدهم ژوئن در لیبرویل، پایتخت گابن برگزار شد. (عکس از  وب‌سایت UNEP، کپی رایت: Alex Rouvin)

لیبرویل, گابن — جامعۀ جهانی بهائی در نشست اخیر رهبران آفریقا پیرامون محیط‌ زیست گفت: برای پرداختن به مسائل زیست‌محیطی باید دیدگاهی جامع اتخاذ نمود.

آقای سولومون بیلی (Solomon Belay)، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی در آدیس‌بابا گفت: «ما باید ابعاد معنوی و مادی را در نظر داشته باشیم. برای اینکه بدانیم چگونه می‌توانیم در هماهنگی با طبیعت زندگی کنیم، به دیدگاهی منسجم نسبت به مسائل زیست‌محیطی و برنامه‌ای بر اساس این دیدگاه نیاز داریم.»

این جلسه که در روزهای دهم و یازدهم ماه ژوئن ۲۰۱۷ در کشور گابن برگزار شد، ۴۵ شرکت‎کننده را گرد هم آورد از جمله نمایندگانی از برنامۀ ‌محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، اتحاد عدالت اقلیمی پهنۀ آفریقا (PanAfrican Climate Justice Alliance)، کمیسیون اتحادیه آفریقا (African Union Commission)، کنفرانس محیط زیست وزرای آفریقا (the African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN)) و شبکۀ تغییرات اقلیمی اعضای پارلمان‌های سراسر آفریقا (Pan-African Parliamentarian’s Network on Climate Change).

جامعۀ جهانی بهائی گفتگویی پیرامون مشارکت سازمان‌های دینی در تحقق اهداف زیست‌محیطی سازمان ملل متحد را با برنامۀ محیط‌زیست این سازمان آغاز کرده است. جلسۀ ماه جاری فرصتی برای رهبران آفریقا بود تا در مورد مسائل زیست‌محیطی به توافق آرا برسند و خود را برای سومین نشست مجمع زیست محیطی سازمان ملل متحد (UN Environmental Assembly) که در پایان سال برگزار می‌شود آماده سازند.

شرکت‌کنندگان در سمینار گابن در مورد راه‌حل‌های نوآورانه زیست‌محیطی بحث و گفتگو نمودند که تحقق اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد را در آفریقا تسهیل خواهند کرد. دکتر بیلی گفت اگرچه این جلسه نشاندهنده پیشرفت دیگری در تلاش‌ برای محافظت از محیط‌ زیست است اما گفتگو در مورد محیط ‌زیست هنوز از شکاف و چندپارگی رنج می‌برد.

جلسۀ مشورت منطقه‌ای برای گروه‌ها و ذی‌النفعان اصلی آفریقا در دهم و یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ در لیبرویل گابن برگزار شد. نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، سولومون بیلی در ردیف جلو نفر سوم از سمت چپ نشسته است. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

جلسۀ مشورت منطقه‌ای برای گروه‌ها و ذی‌النفعان اصلی آفریقا در دهم و یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ در لیبرویل گابن برگزار شد. نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، سولومون بیلی در ردیف جلو نفر سوم از سمت چپ نشسته است.

او توضیح داد: «در این گفتگوها بُعد معنوی تقریباً به‌طور کلی کنار گذاشته شده است.»

در این جلسه، دفتر جامعۀ جهانی بهائی بیانیۀ خود با عنوان «بینش مشترک، ارادۀ مشترک: انتخاب آیندۀ جهانی مشترک با هم» که برای COP21 اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۵ تهیه شده بود، ارائه داد.

دکتر بیلی با اشاره به بخشی‌ از بیانیه که از افراد، مؤسسات اجتماع و کل جامعه می‌خواهد مسئولیت تغییر را بپذیرند گفت: «رابطۀ ما با طبیعت باید در تمام سطوح بررسی شود.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایجاد الگوهای پایدار زندگی فردی و اجتماعی نه تنها نیازمند فناوری جدید است، بلکه به کسب آگاهی جدیدی‌ در انسان‌ها نیاز دارد که شامل درک جدیدی از خودمان و جایگاهمان در دنیاست.»

در ادامۀ جلسۀ ماه ژوئن در گابن، برگزاری نشست دیگری با تأکید بیشتر بر سهم سازمان‌های دینی در حل مسائل زیست‌محیطی در حال برنامه‌ریزی است.