جوامع بهائی اعضای شورای اداری ملّی خود را انتخاب می‌کنند

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
یکی از نمایندگان در حال رأی دادن در کانونشن ملی سال ۲۰۱۶ در ایالات متّحده.

مرکز جهانی بهائی — جوامع بهائی در سراسر جهان، اعضای نهادهای ملّی اداری خود را در انتخاباتی منحصر به فرد انتخاب کردند.

هر سال، در ایّام عید رضوان، نمایندگان منتخب جوامع بهائی تقریباً در تمامی کشورهای جهان گِرد هم می‌آیند تا اعضای محفل روحانی ملّی در کشور خود را انتخاب کنند. این هیئت نُه نفره مسئولیّت هدایت، هماهنگی و تشویق فعالیّت‌های بهائیان را در حوزهء تحت نظارت خود به عهده دارد. امسال انتخابات ملّی در طیّ دو هفته از ۲۳ – ۲۴ آوریل و ۳۰ آوریل –١ماه می برگزار گردید.

انتخابات بهائی از آن رو متمایز است که در آن، کمپین‌های انتخاباتی و کاندید شدن برای انتخابات وجود ندارد. تمامی مراحل انتخابات، عاری از وجود نامزدهای انتخاباتی، فعالیتهای تبلیغاتی و کارزارهای رقابتی است. رأی دهندگان در مجمع شور ملّی با حالتی روحانی و با در نظر گرفتن فضایل اخلاقی و تخصص‌های عملی افراد، و به طور محرمانه، به نُه نفر که از دید آنها مناسب‌ترین افراد برای عضویّت در شورای حاکمۀ ملّی هستند، رأی می‌دهند.

شرکت کنندگان در کانونشن ملّی ۲۰۱۶ در تانزانیا. نمایش اسلاید
۹ تصاویر

شرکت کنندگان در کانونشن ملّی ۲۰۱۶ در تانزانیا.

کانونش‌های ملّی همچنین فرصتی برای نمایندگان فراهم می‌آورد تا به مشورت و رایزنی در خصوص تحولّات جامعۀ بهائی در کشور خود بپردازند. یکی از شرکت کنندگان در مجمع شور ملّی کشور آفریقای جنوبی گفت: "پیش از این در کانونشن‌های ملّی شرکت کرده بودم ولی این اولین بار بود که به عنوان نماینده شرکت می‌کردم با این حال مانند آن بود که اولین باری است که در این جمع حاضر می‌شوم. تجربۀ بسیار ارزشمندی است که نظرات نمایندگان دیگر را بشنویم و همه باهم به عنوان یک جامعۀ ملّیِ همبسته، برای درک هدایت‌های بیت‌العدل اعظم تأمل و مشورت‌ کنیم. بسیار هیجان‌زده‌ام که این آموخته‌ها را با خود به منطقۀ محل سکونتم ببرم."