نقش جوانان در تحوّل اجتماعی در سمینار دهلی مورد بررسی قرار گرفت

۳۰ بهمن ۱۳۹۴
سرلشگر دلاور سینگ (Dilawar Singh) (سمت چپ)،‌ رئیس کلّ وزارت ورزش و جوانان دولت هندوستان در حال سخنرانی در مورد نقش جوانان در روند جامعه‌سازی به عنوان یکی از اعضای میزگرد. سادامینی پاندی (Saudamini Pandey) مدیر پروژه و رئیس مؤسسۀ غیر انتفاعی (NGO) (در وسط) و پوجا تیواری (PoojaTiwari)، نمایندۀ جوانان بهائی (سمت راست).

دهلی نو, هندوستان — هندوستان بزرگ‌ترین جمعیّت جوان دردنیا را دارد. واقعیّتی که می‌تواند هم نوید دهندۀ آینده‌ای پربار و در عین حال چالش‌‌انگیز برای آیندۀ کشور باشد.

اخیراً مؤسّسۀ هندی مدیریّت عمومی و دفتر روابط عمومی بهائیان هندوستان، سمیناری در مورد جوانان در مرکز همایش‌های بین‌المللی هندوستان تحت عنوان نقش جوانان در تحوّل اجتماعی برگزار کرد. در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۶ بالغ بر ۴۰ نفر از نمایندگان جوامع مدنی، دولتمندان، رسانه‌های گروهی و سازمان‌های مذهبی در این رویداد شرکت کردند.

در مواقعی که رهبران و تصمیم‌گیرنده‌ها خطّ مشی کلّی جامعه را تعیین می‌کنند، به وجود جوانان نیاز است. این سمینار، نقش جوانان در جامعه‌سازی ،تأثیر رسانه‌های عمومی بر جوانان وتشریک مساعی جوانان در خصوصِ آب و هوا را مورد بررسی قرارداد.

خانم فریدا واحدی، یکی از اعضای جامعۀ بهائی که سرپرستی توان‌دهی و قابلیّت‌سازی جوانان در مدرسۀ سیتی مونته‌سوری (City Montessori School) در شهر لاکنا (Lucknow) را به عهده دارد و هم‌چنین مسئول برگزاری گردهمایی کیفیّت مجتمع آموزش و پرورش هندوستان می‌باشد گفت: "بسیار ضروری است که صدای جوانان به طرز هدف‌مندی نیز گنجانده شود."

خانم کایران سانی گوپتا دستیار معاون وزیر ورزش و جوانان و نمایندۀ دولت هندوستان در افتتاحیّۀ سمینار در مورد "نقش جوانان در دگردیسیِ اجتماعی" در دهلیِ نو سخنرانی می‌کند. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

خانم کایران سانی گوپتا دستیار معاون وزیر ورزش و جوانان و نمایندۀ دولت هندوستان در افتتاحیّۀ سمینار در مورد "نقش جوانان در دگردیسیِ اجتماعی" در دهلیِ نو سخنرانی می‌کند.

"بدون شک ادغام کردن جوانان در ساختار رسمی قدرت به دلایل متعدّدی ثمربخش است، امّا انعکاس صدای 'جوان' در سیستم‌های 'قدیم'، اگر با مشارکت آنها به گونه‌ای اساسی همراه نباشد، خطر نزول به تظاهرسازی را در بر خواهد داشت."

خانم کایران سانی گوپتا (Kiran Soni Gupta)، دستیار معاون وزیر ورزش و جوانان و نمایندۀ دولت هندوستان موافقت خود را با موارد فوق اعلام کرد. خانم گوپتا در ابتدای نطق خود گفت: "مفهوم رهبری باید بازتعریف شود. این جوانان هستند که می‌‌توانند موج جدیدی از نگرش‌ها و نظرات خلّاق را به جامعه عرضه نمایند.

میزگرد اوّل به بررسی ریشۀ نقش جوانان در روند جامعه‌سازی پرداخت.

در ادامه، میزگرد دوم که نقش رسانه‌های عمومی و تأثیر آن بر جوانان را کند و کاو کرد مباحثی را مذاکره نمود که چگونه می‌توان رسانه‌های کامپیوتری را در جهت استفادۀ مثبت مهار نمود و هم‌چنین چگونه از استفادۀ منفی آن در حال حاضر آگاهی حاصل کرد.

در نهایت، میزگرد آخر که توسّط چهار نفر با سابقۀ فعّالیّت در حوزۀ تداوم‌پذیری اداره شد به نقش جوانان در تغییرات آب و هوا به‌ خصوص در هندوستان — جامعه‌ای در حالِ رشد که قادر است تأثیری قابل توجّه در محیط زیست داشته باشد — نظر افکند. تیشایاراکشیت چاترجی (Tishyarakshit Chatterjee)، مؤسّسۀ هندی مدیریّت عمومی‌ گفت: "جوانان باید راه حل‌های نوینی برای تغییرات آب و هوا طرح ریزی کنند. راه حل‌ها که باید از اذهان جوانان تراوش کنند.

خانم واحدی اظهار نمود که در تمام این زمینه‌ها، تسهیل کردن قدم‌های بعدی نیازمند یادگیری، ایجادِ توان‌مندی، انگیزش و اراده است. برای توان‌دهی جوانان جهت رهبری باید سیستم‌های جدیدِ تصمیم‌گیری و همکاری شکل گیرد. "سیستم‌هایی با ویژگی‌هایی عاری از تعصّب برای یافتن حقیقت، روحیۀ همکاری و روابط متقابل و همچنین درک این موضوع که هر فرد می‌تواند نقشی حیاتی در بهبود وضعیّت کلِّ جامعه ایفای نماید.

پوجا تیوایی (Pooja Tiwai)، یکی از جوانان بهائی شرکت‌کننده در میزگرد دهلی، اهمّیّت نقش و کوشش‌های جوانان در روند جامعه‌سازی را مطرح نمود. وی با اشاره به هم‌سالان خود گفت که آنها رؤیای از دنیای بهتری را در سر می‌پرورانند و آرزومندند که بتوانند سهمی در پیشرفت جامعۀ داشته باشند.

پوجا گفت: "چگونگی به وجود آوردن چنین تغییری، یکی از سؤالاتی است که آنها با آن مواجه‌اند." با وجودی که نیروهای مثبت زیادی در جامعه موجود است که می‌تواند آنها را به این راستا سوق داد، در عین حال نیروهای منفی زیادی نیز آنها را به عقب می‌راند و مانعی می‌شود برای رسیدن به اهداف عالی‌‌شان که به آن می‌بالند. بنا بر این به برنامه‌های سازنده‌ای نیاز است تا بتواند خلّاقیّت‌ها و انرژی تعداد کثیری از جوانان را به سمت این اهداف هدایت کند."

این دومین سمیناری بود که با همکاریِ مؤسّسۀ هندی مدیریّت عمومی و دفتر روابط عمومی بهائیان هندوستان با موضوع جوانانِ جامعه تشکیل شد.