بهائیان در کنفرانس COP21 حرکتی به سوی وحدت مشاهده می‌کنند

۲۳ آذر ۱۳۹۴
آقای سِریک توکبولات (Serik Tokbolat)، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در سازمان ملل متّحد، در حال سخنرانی در میزگردی دربارۀ مقاومت جامعه در رویاوریی با حوادث شدیدی که منشأ آب و هوایی دارند.

پاریس, فرانسه — جامعۀ جهانی بهائی (BIC) اعلام کرد که نتیجۀ کنفرانس هفته گذشتۀ سازمان ملل متّحد در مورد تغییرات آب و هوایی، معروف بهCOP21، در جهت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای منجر به امضای توافق‌نامه‌ای بین ۱۹۶ کشورِ عضو گردید که نمایان‌گرِ گام مهمّی در ایجاد وحدت و هم‌کاری بین‌المللی در رویارویی با چالش‌های عمدۀ جهانی است.

آقای سریک توکبولات(Serik Tokbolat)، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد اظهار داشت "کنفرانس پاریس از دیدگاه وحدت در عمل، یک موفّقیّت محسوب می‌شود". وی اضافه کرد "با وجودی که برخی معتقدند که این سندِ نهایی دربرگیرندۀ کامل همۀ نیازها برای جلوگیری از تأثیرات عمدۀ تغییرات آب و هوایی نیست، امّا دنیا قابلیّت خود را برای اجتماع در سطح جهانی و مشورت عمیق در مورد آیندۀ آن، به اثبات رسانده است."

آقای توکبولات (Tokbolat) به عنوان نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی و عضوی از یک هیئت بهائی در این کنفرانس، که هزاران نفر از نمایندگان دولت‌، تجّار و جامعۀ مدنی را گرد هم آورده بود، شرکت داشت.

برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متّحد (UNEP)، توییتی از بیانیّۀ رسمی جامعۀ جهانی بهائی (BIC) برای اجلاس کنفرانس سازمان ملل متّحد در مورد تغییرات آب و هوایی COP21، با عنوان "چشم انداز مشترک، ارادۀ مشترک: انتخاب آیندۀ جهان با هم‌دیگر" را به اشتراک گذاشت. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متّحد (UNEP)، توییتی از بیانیّۀ رسمی جامعۀ جهانی بهائی (BIC) برای اجلاس کنفرانس سازمان ملل متّحد در مورد تغییرات آب و هوایی COP21، با عنوان "چشم انداز مشترک، ارادۀ مشترک: انتخاب آیندۀ جهان با هم‌دیگر" را به اشتراک گذاشت.

او گفت "تمرکز ما در فعّالیّت‌ها، بحث‌ها و بیانیّه‌هایمان، این بوده که توجّه را به نیازهای افراد، جوامع و نهادها در همه جا جلب کرده، به توسعۀ الگوهای جدیدی از کنش و واکنش بپردازیم تا نوع انسان به طور ‌جمعی بتواند نگرشی متعادلانه نسبت به محیط زیست خود پیدا کند."

وی افزود که "بشریّت می‌تواند اقداماتی برای جلوگیری از اثرات منفی تغییرات آب و هوایی و بهبود ارتباط آن با کرۀ زمین نماید، به شرط آنکه با دوراندیشی و ارادۀ کامل عمل کند."

وی خاطرنشان ساخت که مشارکت اصلی جامعۀ جهانی بهائی با COP21، به شکل بیانیّه‌ای رسمی، تحت عنوان "چشم انداز مشترک، ارادۀ مشترک: انتخاب آیندۀ جهان با هم‌دیگر" ارائه شده است.

در این سند توضیح داده شده است که "الگوهای پایدار زندگی فردی و جمعی… نه تنها نیازمند تکنولوژی‌های نوینی است، بلکه محتاج یک آگاهی جدید در نوع انسان است، از جمله مفهومی جدید از نقش ما و جایگاهمان در این جهان."

دفتر بین‌المللی محیط زیست (IEF) که سازمانی است الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی نیز در این مراسم شرکت داشت. هر دو دفتر BIC) و IEF) از برنامه‌ریزان، بانیان مشترک، و یا شرکت‌کنندگان تعدادی از برنامه‌های جانبی COP21 بودند.

آقای آرتور دال (Arthur Dahl)، رئيس دفتر بین‌المللی محیط زیست (IEF) و مدیر بازنشستۀ معاونت اجرایی پروژۀ محیط زیست سازمان ملل متّحد (UNEP)، اظهار داشت "دفتر بین‌المللی محیط زیست سعی داشت بحث تغییرات آب و هوایی را به مرزهایی فراتر از روش‌های علمی و راه حل‌های تکنولوژیکی که شامل ارزش‌های مبتنی بر تحوّل اجتماعی است گسترش دهد که نکته‌ای اساسی برای اجرای توافق‌نامۀ پاریس به شمار می‌آید."

"تأیید این موضوع بر مبنای نمونه‌های عملی یادگیری در جوامع بهائی، نظیر آنچه در وانوآتو و مالزی پس از بلایای طبیعی رخ داد، و دوره‌های درسی ملهم از آموزه‌های بهائی دربارۀ تغییرات آب و هوایی، و هم‌چنین پژوهش‌های مبتنی بر ارزش‌های آموزشی در ایجاد انگیزه‌های پایدار در شیوۀ زندگی و نحوۀ عملکرد و پاسخگوییِ حاکمیّت بین‌المللی، ارائه شد."