مجموعۀ مهمی از آثار بهائی در مقرّی همیشگی

۲۶ بهمن ۱۳۹۳
دکتر مؤمن در حال نشان دادن یک اثر خطی کم‌یاب به حضّار در افتتاحیّۀ کتاب‌خانۀ افنان در سندی، انگلستان در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱٥ می‌باشد.

سندی، بدفوردشایر, انگلستان — کتابخانۀ عظیمی شامل کتب بهائی و آثار مربوطه، در سی و پنجمین سالروز درگذشت بنیانگذار آن، برای استفادۀ پژوهشگران دانشگاهی افتتاح گردید.

هنگامی که دانشمند، مورّخ و نویسندۀ شهیر، حسن موقر بالیوزی (۱۹۸۰–۱۹۰۸)، در ۱۲ فوریه ۱۹۸۰ در لندن دار فانی را وداع گفت، مجموعۀ ارزشمندی، در حدود ۱۰۰۰۰ جلد کتاب و نیز تعداد زیادی نسخه‌های خطی، نامه‌های اصل، نقشه‌ها، اسناد، مجلّات و مطالب منتشر نشده، که بعضی از آنها متعلّق به قرن نوزدهم بود، از خود به جای گذاشت.

آرزوی آقای بالیوزی آن بود که مجموعۀ شخصی ایشان "به منظور استفادۀ کسانی که به دنبال کسب دانش" هستند در دسترس همگان قرار گیرد. در متمم وصیّت‌نامۀ ایشان تأسیس کتاب‌خانۀ افنان ذکر شده است. جناب بالیوزی عضو خاندان برجستۀ افنان و از نوادگان برادر خانم مبارک حضرت باب(۱۹٥۰–۱۸۱۹) — یکی از دو پیامبر بنیان‌گذار دیانت بهائی — بودند.

رابرت بالیوزی، یکی از پنج پسر این دانشمند برجسته گفت "پدر یک عمر زندگی عاشقانه با کتاب داشت". چهار پسر ایشان در افتتاحیّۀ رسمی مقرّ همیشگی کتاب‌خانه حضور داشتند.

کتاب‌خانۀ افنان در مقرّ دائمی خود در کلیسای سابق در شهر سندی، در نزدیکی کمبریج. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

کتاب‌خانۀ افنان در مقرّ دائمی خود در کلیسای سابق در شهر سندی، در نزدیکی کمبریج.

آقای رابرت بالیوزی اظهار داشت "او به ظاهر کتاب، احساس آن و بوی آن عشق می‌ورزید و کتاب‌‌‌ها همنشینان دائمی او بودند ... او این کتاب‌ها را متعلّق به خود نمی‌شمرد بلکه خود را امین آنها می‌دانست."

بنیان کتاب‌خانۀ افنان در سال ۱۹۸٥ تأسیس شد تا اداره و توسعۀ آیندۀ این مجموعه را بررسی و نیز محلّ مناسبی برای نگه‌داری آنها تهیّه نماید. در آوریل سال گذشته، مکان مناسبی در شهر کوچک سندی، نزدیک کمبریج که سابقاً کلیسا بوده و اخیراً نوسازی شده بود خریداری گردید.

دکتر موژان مؤمن، یکی از اعضای هیئت امنای بنیان گفت: "ما از زمان فوت ایشان، در حال تأمین بودجۀ مالی و فکر این بودیم که مکان مناسبی باید برای این منظور تهیّه شود."

دکتر مؤمن که دستیار پژوهش‌گر مرحوم بالیوزی بود گفت: "ما سه ساختمان مختلف را در گذشته در نظر گرفتیم ولی هیچ کدام از آنها مناسب نبود و حال این محلّ شامل تمام تجهیزات لازم می‌باشد. بنابراین ما خیلی از این مکان راضی هستیم و فکر می‌کنیم که این مقرّ همیشگی این کتاب‌خانه خواهد بود."

این ساختمان در روز ۱۲ فوریه ۲۰۱٥ به وسیلۀ کالین آزبورن، بخشدار بدفوردشایر، رسماً افتتاح گردید.

آقای آزبورن گفت: "این ساختمان قسمت باارزشی از میراث باستانی شهر سندی می‌باشد که جایگاه برجسته‌ای از بازار را به خود اختصاص داده است. من حقیقتاً بی‌نهایت خوشنودم که امنای کتاب‌خانۀ افنان شهر سندی و بخصوص این ساختمان را برای این منظور انتخاب کرده‌اند."

در انتها آقای آزبورن گفت: " موفّقیّت این کتاب‌خانه را آرزومندم و امیدوارم هر کس برای تحقیق به آن رجوع می‌کند آنجا را مکانی آرام و صلح آمیز بیابد."

جناب بالیوزی نه تنها کتب بهائی بلکه آثاری در بارۀ ادیان مختلف، تاریخ، مسائل خاورمیانه و مطالب گوناگونی را جمع‌آوری کرده‌اند. از سال ۱۹۸۰، اعضای جامعۀ بهائی کتب و مقالاتی را به این کتاب‌خانه اهدا نموده‌اند و به طور مستمرّ انتشارات جدید نیز به این مجموعه افزوده می‌شود.

و حال انتظار می‌رود که بر اساس خواستۀ جناب بالیوزی، پژوهش‌گران از این کتاب‌خانه استفاده نمایند.

دکتر مؤمن گفت "هر کس می‌تواند با وقت گرفتن قبلی از این موادّ استفاده نماید." "در حال حاضر این کتاب‌خانه در دنیا بی‌نظیر است زیرا در هیچ جای دیگری دسترسی به چنین حجم و میزانی از آثار بهائی میسّر نیست."